Publications

International Publications – Journals (Refereed and Indexed).
2015-Gönenç Sorguç A., ‘Dancing With Isometries in Architecture ’ Nexus Architecture and Mathematics, Kim Williams Books.
2015-Gönenç Sorguç A., Özgenel Ç.F., ‘Proposal of a New Tool for 3D Pattern Generation’ Nexus Architecture and Mathematics, Kim Williams Books, (to be published).
2013-June, Gönenç Sorguç, A., Arslan Selçuk, S., “Learning/Modeling/Understanding Architecture through Non-Dimensional Thinking: Simitude or Similarity”, Nexus Mathematics in Architecture DOI 10.1007/s00004-013-0150-z,
2011-December, Erdoğan E., Gönenç Sorguç, A., ‘ Hesaplamalı Modeller Aracılığıyla Mimari ve Doğal Biçim Üretim İlkelerini İlişkilendirmek’ METU Journal of Architecture, 28:2, p.269-281, 2011(2).
2011-December, Özgenel F., Gönenç Sorguç, A., ‘Sayısal Ortamda Tasarımın Deneyimlenmesi için Arayüzlerin Geliştirilmesi: Bir Ön Tasarım Parametresi Olarak Ses’, METU Journal of Architecture, 28:2, p.248-253, 2011(2).
2009-December, Gönenç Sorguç A., Hagiwara I., Arslan S., “Origamics in Architecture: A Medium of Inquiry for Design in Architecture”, METU Journal of Architecture, 26:2, p.235-247, 2009(2).
2009-Arslan S., Gönenç Sorguç A.,” Altın Oranla Tasarlmak: Doğada, Mimarlıkta ve Yapısal Tasarımda Φ Dizini” Trakya Univ J Sci, 10(2):149-157.
2007-June, Arslan S., Gönenç Sorguç A., ‘Mimari Tasarım Paradigmasında Biomimesis’in Etkisi’, Gazi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dergisi, Vol.22, No.2 pp.451-460.
2006-Gönenç Sorguç A., ‘The Evolving Role of Mathematics in Designing in Digital Medium’ Nexus Architecture and
Mathematics, Kim Williams Books, pp. 47-56.
2005-Spring Gönenç Sorguç A., ‘Teaching Mathematics in Architecture’, Nexus Journal special issue on didactics, Vol 7, No.1, pp. 119-124.

International – Chapter in a Book.
2013-February, Flexibility in Architectural Education, Cambridge Scholars Publications, Isbn13: 978-1-4438-4265-5, Editor: Beyhan Bolak Hisarligil, Sevgi Lokce and Oktay Turan.

International Publications— Books.
2010 –February Arslan S., Gönenç Sorguç A.,”A Parametric Approach to Biomimesis: A Proposal for a Non-Dimensional Parametric Interface Design in Architecture”, LAP Lambert Academic Publishing.
2013-April Çaglar Firat Özgenel , Arzu Gönenç Sorguç, “New Room Acoustics Tool for Architects: RAT (Room Acoustics Tool)”, LAP Lambert Academic Publishing.

National and International Refereed Conferences, Symposiums .
2016-June, Gönenç Sorguç,A., Özgenel,F., Kruşa,M.,Küçüksubaşı,F., Ülgen, S. “Biçim Arayışında Sayısal İmalat/Üretim Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü”, X. MSTAS, İstanbul. 
2012-July, Özgenel F., Gönenç Sorguç, A., “A New Method Of Curve Fitting For Calculating Reverberation Time From Impulse Responses With Insufficient Length”, Internoise 2012 New York City.
2011-June, Gönenç Sorguç, A., Cakıcı Z., New Level of Precision in Architecture, the 2 nd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2011), Gediz University the Faculty of Engineering and Architecture, Kuşadası, Aydýn, 1-4 June 2011.
2011-September, Gönenç Sorguç, A., Selçuk, S.A., Çakıcı, F.Z., Computer Simulation as an Integral Part of Digital Design Education in Architecture, Education and Research in Computer Aided Archtectural Design in Europe (eCAADe 2011), University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia, September 21-24.
2010-June, Gönenç Sorguç, A., Arslan Selçuk, S., A Sustainable Transformation on Construction Process: From Scale Models To The End Product 1st International Conference of Sustainable Life In Manufacturing (SLIM 2010), Isparta, 24-26 June 2010.
2009-May, Gönenç Sorguç A., “Sürdürülebilirlik için Performatif Mimarlık”, Ekolojik Yapı Tasarımı, Malzeme, Teknoloji ve Çevre Sempozyumu, 7-8 Mayis 2009, TMMOB İstanbul.
2009-May, Gönenç Sorguç A., Özkar M., Uçar B., Arslan S., “Planing Curriculum Elements For an Integration of Digital Design Knowledge to Design Thinking”, MİMED Mayıs 2009, Kayseri.
2009-July, Gönenç Sorguç A., “Bilgisayarak Öğrenmek, Bilgisayarla Öğrenmek”, 16. Sosyal Psikiyatri Kongresi, p. 120-123, 4-8 Temmuz 2009, Safranbolu.
2009-September, Gönenç Sorguç A., Arslan S., “Art and Literature as a Teaching/Learning Interface of Mathematics for Students of Architecture, ECAADE 2009 September 2009, pp. 465-472, Istanbul.
2009-September, Arslan S., Gönenç Sorguç A., Exploring Complex Forms in Nature through Mathematical 2009-September, Modeling: A Case of Turritella Terebra, ECAADE 2009, September 2009, pp. 665-672, Istanbul.
2009-October, Gönenç Sorguç A., Arslan S., “Sürdürülebilirlik için Performatif Mimarlık”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, pp. 132-136, Antalya Türkiye, Ekim 2009.
2009-October, Çakıcı Z., Gönenç Sorguç A., Kısıtlayıcı Değil, Hedef Direktifler”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, pp. 144-149, Antalya Türkiye, Ekim 2009.
2007-March, Gönenç Sorguç A., ‘Gulliver’dan Greg Lynn’e Mimarlikta Matematik’, Mimarlık Eğitiminde Bütünleşik Yaklaşımlar, Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu, 23 Mart 2007, ODTÜ, Ankara.
Arslan S., Gönenç Sorguç A., ‘Ekolojik Mimarlık Çalışmalarında doğanın En İyi Fikirlerinden Öğrenmek’, 2007-April, Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, pp. 147-151, 27-28 Nisan 2007 Antalya
2006-June, Gönenç Sorguç A., Arslan S., ‘Yapay Zeka Araştırmaları ve Biomimesis Kavramlarının Günümüzde Mimarlık Alanındaki Uygulamaları: Akıllı Mekanlar’, Yapı ve Kentte Bilişim IV. Kongresi, pp.75-80, Haziran 2006.
February-2005, W. Cheng (Tokyo Institute of Technology), Gönenç Sorguç A., (Middle East Technical University), J.Shinoda (Tokyo Institute of Technology), I. Hagiwara (Tokyo Institute of Technology), The
2004-April, Arslan S., Gönenç Sorguç, A., ‘Biomimesis in Architecture: Inspiration for Next Generation Po®table Buildings’, Transportable Environments 3 Conference, pp. 200, April 8, 2004, Toronto Canada.
2004-June, Arslan S., Gönenç Sorguç A., ‘Similarities Between Structures in Nature and Man-Made Structures: biomimesis in architecture’, Design and Nature Conference II, pp.45-55., June 2004, Rodos, Greece.

National Publications – Journals and Magazines (with Editorial Board).
2012-April, Gönenç Sorguç, A., “Matematiğin Mimarlığı, Mimarlıkta Matematik”, Arredemento Mimarlık Sayı 256, p. 67-72, Nisan 2012.
2010-Spring, Gönenç Sorguç A., “Mimarlıkta Sayısal Teknolojilerin Kullanımı: Yeni Teknolojiler ve Hibridleşen Malzemeler”, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, pp. 41-46, Year 5, No 15, Spring 2010.
2009-May, Gönenç Sorguç A., “Doğadaki Süreçleri Anlamak İçin Bir Arayüz: Sayısal Teknolojiler, Sayısal Düşünme ve Tasarlama”, Arredamento Mayıs 2009.

Seminars.
2013-May, Tesisat Gürültüsü ve Kontrolu, Turk tesisat Muhendisleri Odası, Ankara.
2012-Mart, Computation and Biomimetics, Tokyo Institute of Technology, japan.
2011-March, Sürüdürülebilirlik ve Mimarlık Eğitimi, Mimarlar Odası Ankara.
2011-February, Akustik Temel Eğitimi, Mimarlar Odası Ankara.
2010-July, Çevre Yönetimi ve Gürültü Denetimi Paneli, İstanbul.
2009-Seminars on ‘Çevresel Gürültünün Ölçümü ve Değerlendirilmesi’ Fizik Mühendisleri Odası, Ankara, İstanbul.
2008-Modeling as a Manufacturing Inteface, Istanbul Teknik Üniversitesi, 2008.
2007- Mimarlıkta Sayısal Modelleme, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
2005-Mimarlıkta Matematik, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Publicationsadmin